Sorg

Förlusten av ett barn. Hur kan förlusten av ett barn förstås?

Ett barn som blev en vuxen man som levde sitt liv omgiven av kärlek och omsorg.

Ogripbart och tungt.

Ett skratt som har tystnat.

En oändlig saknad.

I stunder som dessa räcker orden inte till.

Kära vänner, vi sörjer med er.

Vi kommer aldrig att kunna förstå.

Vi kan bara finnas här för er.

Adjö Anders!

Inger Möller