Ålder

Hej!

Ålder är bara en siffra, sägs det. Ja, det vill säga upp t.om. vi fyller nio så stämmer det men sedan blir ålder två siffror och en del behöver tre siffror för att benämna sin ålder.

Just nu är världen väldigt fokuserad på ålder. Sjuttio ses som en åldersgräns för ”äldre”. ”Barn” är man tills man fyller arton. För de över sjuttio handlar det om att de ska isoleras och för barnen handlar det om undervisning. Gruppen ”barn” som inte går i skolan under normala omständigheter får väl räknas in i gruppen ”unga”, en mer svävande åldersgrupp. För denna grupp handlar mycket om att kunna skaffa ett sätt att försörja sig på och få en egen bostad. Övriga får kanske anses tillhöra gruppen ”vuxna” lite luddigt.

I tidningen i går fanns det ett reportage om var viruset kan slå till hårdast. Malmö är Sveriges ”yngsta” storstad. Samtidigt har det aldrig funnits så många ”äldre” Malmöbor som just nu. I reportaget sänkte man åldersgränsen för ”äldre” till sextiofem år. Jag tillhör alltså gruppen ”vuxna” eftersom jag har skaffat ett sätt att försörja mig på och jag har en bostad men i nästa andetag tillhör jag gruppen ”äldre”. Voine, voine!!!

Området som jag bor på är en av fyra öar i stan med högst andel ”äldre”. Det märks när jag ser mig omkring. Sedan påbuden om att sjuttioåringar tillhör riskgruppen så har de flesta boende på området stannat hemma i sin bostad. Detta gäller faktiskt alla som bor här. Några enstaka vågar sig ut på en promenad. De som syns ute är folk som arbetar och så är det ”vuxna” som på eftermiddagarna är ute med sina barn på lekplatsen.

Jag hoppas innerligt att de som skickas ut till hemmen för att stötta har den skyddsutrustning som behövs för att inte dessa människor, som själva under lång tid har tagit ett stort ansvar och följt reglerna, blir smittade.

Tidigare i veckan läste jag om en kvinna som var mycket förtretad över detta att hon klumpades ihop i gruppen ”äldre”. Jag tror hon kände sig ”gammal”. Hon tillhör kanske gruppen som gör att golfbanorna nu är välbesökta av ”vuxna”.

Kram Inger