Måsar

Hej!

Jag har vid ett flertal tillfällen skrivit om hur mycket jag gillar vår park med dess fina växt- och djurliv.  Något jag däremot inte gillar är att vissa fiskmåsar som bor i parken använder vårt biltak som toalett med utsikt.

Jag har berättat att vi sedan några månader tillbaka har bytt parkeringsplats. Det har på många sätt gjort vårt liv lite bekvämare men det har ju som jag rapporterat även inneburit en del olägenheter. Nu har vi bytt bil och vi trodde ju i vår enfald att nu skulle våra bekymmer med den nya parkeringsplatsen vara över. Men icke, sa Nicke!

Under de tre år som vi bott här har jag upptäckt att det går någon form av fågelmotorväg en bit utanför vår balkong, nästan i höjd med densamma. Eftersom fåglarna, framförallt måsarna, låter värre än bilarna nere på gatorna, så kan vi knappast undgå att lägga märke till dem. Att fåglarna vid sina flygningar lämnar tydliga spår efter sig noterade vi tidigt eftersom det som de lämnar från sig drivs av luftdrag och vind in mot vårt hus och hamnar på fönster och balkongräcken.

Nu har vi alltså även blivit medvetna om det faktum att de använder bilarna på parkeringen som toaletter. Vi har också insett att det troligen är samma måsar som kommer tillbaka. Den ena måsen som ofta sitter på biltaken har nämligen bara en fot. Om den behöver vila extra mycket på grund av det vet jag inte.

Det är ganska tydligt att det är vår bil och de bilar som står närmst som är mest utsatta. Senast i går var en granne ute med vattenspann och trasa för att mer eller mindre rengöra hela bilen. För så har det blivit att vi numera har en flaska med vatten och en trasa i bilen enkom för att kunna torka bort fågellämningarna.

För det är ju så att fågelträck är frätande och därmed inte bra för lacken på bilarna. Om detta har vi nämligen googlat och fått veta att vi skyndsamt bör avlägsna dessa otrevliga fågellämningar. I vårt sökande efter att förstå måsarnas beteende så fick vi även veta att i England har några människor gjort statistiska undersökningar kring måsars preferenser för vissa färger. Vår färg på bilen ligger tyvärr ganska högt upp på listan. Måsar gillar tydligen även blanka ytor. Detta motsägs dock av vår erfarenhet eftersom bilen fick vara ren några dagar efter att vi hade tvättat den.

Det är tur att jag inte kan se vårt biltak från balkongen då den står i skuggan av ett litet träd. Hade jag kunnat se bilen så hade jag inte fått en lugn stund för då hade jag blivit störd av dessa mögtockar och känt mig tvungen att ständigt rusa ner och köra bort dem.

Jag undrar vem som hade gett upp först?

Kram Inger

Ps. mög = smuts, tocke = tupp Ds.