Livsval

Hej!

I dag var det trafikstockning på stora vägen här utanför. Orsaken var en unggås som förirrat sig ut från parken. Hur agerade trafikanterna?

Det sägs att man alltid har ett val. Det betyder att du i alla lägen själv har ett ansvar för dina beslut. Det låter rimligt kan man tycka men hur enkelt och självklart är det i verkligheten? I maj 2019 skrev jag om olika val. Min slutönskan var då att ingen ska behöva välja mellan pest och kolera.

Jag har läst Géraldine Schwarz bok ”Medlöparna”. Författarinnan beskriver sin familjs agerande under ett mörkt 1900-tal. När jag var liten så var jag rädd för ”Ryssen”. I läroplanen för sjätte klass stod det att det skulle undervisas om andra världskriget. Min ”fröken” tyckte det var hemskt med kriget så hon valde att hoppa över det. Hon berättade hellre om sin tid som missionär i Afrika. Palestinakartan hängde i klassrummet. Pappa var mycket historieintresserad och han berättade gärna om ”förr i tiden”.

Jag har alltid fascinerats av de här många gånger spännande berättelserna. Det var ungefär som att läsa om något påhittat i en bok. Det var svårt att förstå att det var saker som hände och hade hänt ”på riktigt”. Jag var emellertid alltid lite orolig inombords efter att jag hade lyssnat på berättelserna. Ibland kände jag mig rädd. Det var när insikten om att allt det här kan hända mig och mina nära och kära drabbade mig. Ja, det kan hända här.

Mina rädslor har aldrig riktigt försvunnit. Vi påminns ju hela tiden om hur bräcklig vår värld är. Så var det den gången vi åkte bil genom Östtyskland med ständig koll på var vi befann oss och vapen vid gränserna.   Riktigt verkligt var det när vi åkte från byn i ett Balkanland och det stod en man med automatgevär på kullen vid utfarten. En person med anknytning till landet sa till mig: ”Du tror väl inte att vi slåss mot våra grannar och vänner”! När vi kom tillbaka efter kriget var där skotthål i husväggarna. Jag såg filmen ”Sophies val” för längesedan. Därefter ser jag inte på den typen av filmer. Varje dag rapporteras det om hur människor behandlas i världen.

I ”Medlöparna” försöker författarinnan förstå vad det är som gör människor till robotliknande monster som följer med strömmen.

Jag tänker att vi oftast har ett val. Vi gör våra val byggda på erfarenheter och kunskaper. Att världen ser ut som den gör beror på att alla inte har samma erfarenhet och kunskap.

Trots det valde alla trafikanter att släppa fram gåsen på gatan. Ingen valde att köra på den fast att den förorsakade problem i trafiken. Det var för alla ett självklart val. Jag hade också stannat för gåsen.

Jag vet emellertid inte hur jag skulle agera om jag blev ställd inför ett omänskligt val och det skrämmer mig.

Kram Inger