Framtiden

Hej!

Jag har i dagarna lyssnat på Hasse och Tages framtidsvision från 1970-talet om hur ”Barna” ska få det. Hasse och Tages önskan var att de i alla fall skulle få ett glas öl. Det har satt igång en del funderingar.

Just nu läser jag del fem av ”Outlander”. Händelserna i boken utspelar sig på 1700-talet. Författaren Diana Gabaldon har gjort en enorm research så människor och miljöer beskrivs med stor historisk äkthet. Jag är mycket tacksam för att jag inte levde på den tiden. Jag undrar vilka tankar kring framtiden som människor då hade. Det är emellertid belagt att de drack öl.

När jag gick i småskolan (det hette så på den tiden) så skulle vi skriva en uppsats om månen. Eftersom ingen visste så mycket om månen så var det helt ok att skriva om gröna gubbar som bodde där. Vi kunde väl inte tro att en människa från jorden skulle kunna gå där uppe.

I tidningen i dag står det om gymnasieskolor med specialinriktning som utestänger flickor. Hur går det ihop med Barnkonventionen?

I Tv-reklam visas framtidsvisioner ur olika perspektiv. En handlar om framtidens kraftförsörjning, en annan handlar om hur inköp kan gå till och en tredje handlar om föräldrars framtidstro för sina barn. En flicka som blir först på Mars.

I Tv och i tidningar rapporteras det om det fruktansvärda läge som många människor i världen befinner sig i. Det handlar bland annat om krig, naturkatastrofer och korruption.

I USA skakas demokratins grundvalar om.

Framtidsforskare visar att världen på många plan blir bättre.

Det vore onekligen intressant att veta hur ”Barna” ska få det men behöver jag verkligen veta? Räcker det kanske att hoppas på ett glas öl?

Kram Inger