Seger

Hej!

Jag tycker ärligt talat inte om tävlingar. Det var därför mycket intressant att i en dokumentär ta del av forskningsresultat som får oss att förstå varför det alltid ska tävlas om allting.

Människorna var från början ”Samlare”. Alla var tvungna att hjälpa till för att flocken skulle överleva. Det var ett jämställt samhälle, alla behövdes. Människorna var i ständig rörelse.
Så kom man på att odling fungerade. Då kunde gruppen stanna på en plats och ändå överleva. Nu fick gruppens medlemmar börja göra olika saker. För att en stabil grupp ska fungera behövs det gemensamma regler. I detta byggdes grunden till det ojämställda samhället. Männen jagade och fick mest mat. De utvecklade därför fysiska förmågor som kvinnor och flickor inte gjorde och efterhand så blev honkön lika med ”det svagare könet” och kunde och skulle därmed inte längre göra samma saker och ha samma rättigheter och möjligheter som de av ”hankön”.

Det innebar även att olika grupper fick olika förutsättningar. Några utvecklades fortare än andra, för människor är i grunden lika men omständigheterna skapar olikheter. Några började skaffa sig egendomar. Därmed kunde andra som av olika anledningar inte hade egendomar, ta de andras.

Jag tänker att det var här som fenomenet ”tävling” skapades. Genom historien så har det fortsatt att ”tävlas”. Det viktiga har blivit att vara ”störst, bäst, vackrast och rikast”. Detta gäller i alla sammanhang. Det märks, om vi en stund bortser från tävlingen till exempel som ett politiskt fenomen, väldigt tydligt i TV-utbudet. Det tävlas verkligen om allting.

Varför tycker jag då inte om tävlingar. De har ju förmodligen bidragit till något positivt för människor eftersom det hela tiden fortsätter tävlas. Det kan jag förstå men jag har mycket svårt att förstå varför ”The Winner takes it all”. Om det finns en vinnare innebär det att alla andra är förlorare. I den värld vi lever finns det väldigt många ”förlorare”. Varför måste det hela tiden pekas ut nya ”förlorare”? Framförallt i koncept där att förlora mer eller mindre innebär att folk ska kränkas.

Jag förstår att man kan argumentera mot mina tankar genom att tycka att människor har ett eget ansvar och gör sina egna val. För många är det tyvärr inte så enkelt. Livet är inte rättvist och att delta i en tävling kan vara ett sätt att försöka förändra. Vad händer med människor som aldrig får vara med om att vinna?

Den riktiga segern är den där man har möjlighet att göra egna val och vinna över sig själv och sina rädslor som när det lilla barnet en dag tänker ”Idag ska jag lära mig cykla” och så gör hen det!

Kram Inger