Stenålder

Hej!

Nu är det måndag igen. Dags att skriva. Vissa måndagar känns det tomt i huvudet men idag är det fullt av osorterade tankar som dyker upp. Någon sorts logik vill jag ju att det ska finnas i texterna men just nu vet jag alltså inte hur jag ska få något vettigt på pränt. För hur får man ihop tankar kring krig, miljöförstöring, naturkatastrofer, ohälsa, skjutningar och så vidare.

Så tittar jag ut genom mitt fönster och ser ett par förskoleanställda energiskt trampande på sina moderna lådcyklar. Lådorna är fyllda med barn, likt personalen iklädda hjälmar och reflexvästar. Cyklarnas batteri underlättar personalens arbete.

Då tänker jag att världen vore mycket bättre och lugnare om alla fantastiska uppfinningar och forskningsresultat hade använts för att jorden och allt som finns här skulle må bra och ge stöttning och hjälp till dem som behöver det.

Jag läser just nu “Tyst vår” (bokcirkelbok). Rachel Carson fick i januari 1958 ett brev som ledde till att hon skrev boken. Boken börjar med “Det var en gång”! Jag har nästan läst klart boken och jag vet ju redan att berättelsen inte slutar lyckligt vilket oftast sagor som börjar med “Det var en gång” gör. Boken tillägnar hon Albert Schweitzer som sa: “Människan har förlorat förmågan att förutse och förekomma. Hon kommer till slut att förstöra vår jord”. I boken informeras vi om även de allra minsta insekternas betydelse för balansen på jorden. Genom att rubba naturens egen påhittighet fördärvar vi allt.

Rachel Carson avvänder ordet “stenålder”.

Just nu känns det som om världen befolkas av en stor grupp människor som likt stenåldersmännen slåss med sina klubbor för att tillskansa sig största möjliga makt över människor och resurser.

För många år sedan fick en klok kvinna veta att extraresurserna hon hade skulle dras in eftersom verksamheten fungerade. Kvinnan svarade ” Ja, det fungerar nu på grund av de resurser vi har”!

Varningssignaler har skickats ut under många år inom många olika fält. När ska vi lämna stenåldern?

Kram Inger

I texten finns det inlagt länkar där man kan få veta mer om intressanta saker som tas upp eller nämns i bloggen. Länkarna är fetstilade och är understrukna (det sistnämnda kan variera beroende på webbläsare)