Morgonstund

Hej!

Pingstaftons morgon stod jag på balkongen klockan sex och vinkade av mannen. Det var en sådan där helt fantastisk underbar morgon. Solen var som allra vackrast och sken så där riktigt inbjudande. Trots att jag befann mig mitt i storstaden Malmö så var det så tyst och lugnt. Om man bortser från måsarna!

Det kom några bilar men jag hörde dem knappt. Det var kanske elbilar. En var en taxi i vilket fall som.

Då kom det en kvinna promenerande. Hon gick snabbt och energiskt. Full av rörelselust. Jag kunde höra knastret från gruset. Under de cirka fem minuter som jag stod där på balkongen så kom det ytterligare fyra kvinnor promenerande i snabb takt. En körde en barnvagn och en hade en ryggsäck. Förmodligen hade hon kläder i den. Hon blev säkert svettig i den farten som hon höll. När j ag stod där i mina funderingar kom det en man. På cykel. Sedan kom ytterligare en kvinna. Även hon cyklade.

En annan dag fick jag en liten diktbok i min hand, skriven av Nils Winqvist. Boken heter ”En liden bid frå Syngerslett och andra rimmerier på Skytts-mål”.

Så här kommer två dikter från Söderslätt på dialekt.

Di snacker om di höije barj
å om di store skåve.
Sånnt snack de gjårr mi nesten arrij.
Men en ting vill ja låve:
Om skåv å barj de va här nårre,
så va di sekert mijed stårre!

———————

De gäller å ente jave,
når den maden står po bor!
Å den som har dålli mave
ska åsse minges mitt or´:
Hålt mans jär ti havregröden,
den maveont ente ger.
-Vi anre, som tåller stöden,
po de vised får litt mer!

Nu blev det kanske konstigt. Ibland är livet så. Ganska obegripligt. Man får jobba på att försöka förstå. Själv undrar jag fortfarande vilka som satt i bilarna.

Kram Inger

I texten finns det inlagt länkar där man kan få veta mer om intressanta saker som tas upp eller nämns i bloggen. Länkarna är fetstilade och är understrukna (det sistnämnda kan variera beroende på webbläsare)