Iakttagelser

Hej!

Just nu är jag så skakig att jag inte ens lyckades sätta i en kontakt. Jag har våndats hela natten och morgonen.

Det hände något i gårkväll som gjorde mig mycket upprörd och som resulterade i att jag nu på morgonen har haft ett samtal med polisen. Det har hänt några gånger tidigare att jag har kontaktat myndigheterna för att rapportera gjorda iakttagelser. Varje gång har jag tänkt att jag lägger mig i något som jag inte har med att göra eller något som inte är mitt ansvar. Någon annan har säkert sett samma sak som jag och vederbörande kan ju ringa.

Jag mår dåligt när jag tänker så. Det är klart att jag har samma ansvar som alla andra att försöka bibehålla någon sorts ordning även utanför min lägenhet.

Så jag läste på polisens hemsida att de värderar gjorda iakttagelser. De tar ansvar för det. Nu har jag genom mitt samtal fått veta vad jag kan göra i det här aktuella fallet och därmed känner jag mig lugnare.

Ibland undrar jag om jag i ett tidigare liv varit Miss Marple. Nyfiken och ständigt uppmärksam på min omgivning som jag är.

Kram Inger

 texten finns det inlagt länkar där man kan få veta mer om intressanta saker som tas upp eller nämns i bloggen. Länkarna är fetstilade och är understrukna (det sistnämnda kan variera beroende på webbläsare)