Citat

Hej!

 “Du ska inte bara tro på allt du hör”, sa mamma. Hon var en klok kvinna. Tyvärr består världen inte bara av kloka människor. Den består även av människor som tror att de vet allt och kan allting bäst. De behöver inte fundera över vad som är rätt eller fel. De bara väljer vad som passar dem och deras syften så tycks de tro att då blir allting bra.

Tyvärr blir detta mer och mer tydligt för var dag som går. Med alla kommunikationskanaler som på ett kick skickar ut vad som händer runt om i världen får man möjlighet att ta del av vad som sker och sägs. Framför allt i “västvärlden“. Från många länder får vi inte veta någonting. Denna ovisshet tycker jag är skrämmande i sig.

Det krävs en del för att kunna ta del av det som skickas ut. Bland annat kan det vara bra att ha tillgång till tekniken för att kunna lyssna på vad som sägs, kunna olika språk, kunna läsa och ha kunskaper om källkritik. Framför allt måste man vara i ett läge där man orkar bry sig. 

Jag tillhör den priviligierade del av världens befolkning som har tillgång till mycket information och kan ta del av den. Då skulle jag ju hoppas att den information som jag tar del av är med sanningen överensstämmande. Och det kan jag ju bara veta om jag var på plats vid tillfället som beskrivs och om jag förstod vad som verkligen sades.

För det är ju så att det är mycket lätt att skapa en hätsk stämning, om det är det som står på ens agenda. Jag tror inte att alla förstår vad det är som kan hända med människor när de “får vatten på sin kvarn”.

För mig känns det ofta som om allt i världen går ut på att djävlas, fördärva och skada så mycket för så många som möjligt bara för att man kan. 

Jag förstår inte vad allt syftar till. Det blir ju ingenting kvar om alla ska dödas och allt ska fördärvas och saboteras. För det är ju det som blir slutresultatet så länge ingen stannar upp och besinnar sig. Det gäller inte bara dem med makt, även om deras agerande har störst påverkan så börjar allt i det lilla.

“Om ni inte tror på allt som barnen kommer hem och berättar om vad som händer och sker och sägs i skolan, så ska jag inte tro på allt som barnen kommer till skolan och berättar om vad som händer och sker och sägs hemma” 

Vem som sa det? Det var ju mamma!

Jag citerade henne första gången jag träffade föräldrarna i de nya klasserna men jag påtalade också att det gällde saker som kunde ses som bagateller.  

I den lilla boken “Tänkvärt” av Gunnel och Kjell Swärd finns många tänkvärda och uppmuntrande citat. Väl värd att ta till när man behöver något just “tänkvärt”. 

Kram Inger  

I texten finns det inlagt länkar där man kan få veta mer om intressanta saker som tas upp eller nämns i bloggen. Länkarna är fetstilade och är understrukna (det sistnämnda kan variera beroende på webbläsare)