Läsning

Hej!

På väg till tvättstugan stötte jag på en granne. En granne som ska hålla föredrag om sitt skrivande. Föredraget ska hållas inom ramen för vår bostadsrättsförenings aktiviteter. Aktiviteter som även innefattar tankar kring skapandet av en bokcirkel i vårt bibliotek.
Både grannen och jag är roade av läsning och några läsvärda namn nämndes. Vi kom till att prata grammatik och språklära.

När jag i går kväll följde Nobelfirandet så tänkte jag på samtalet med grannen.

Jag funderade på hur olika våra liv gestaltar sig beroende på omständigheter som vi hamnar i. Hur vissa tidigt vet vad de vill göra med resten av livet medan andra absolut inte har en aning. Inget alternativ kan sägas vara bättre än det andra men det påverkar onekligen vilka val vi gör under vår tid här på jorden.

Många val påverkas av vilka människor som kommer i vår väg. Framför allt påverkas vi av dessa människors värderingar gällande vad som är rätt och fel och vad som är mer eller mindre viktigt. De kan hjälpa oss att finna vad vi vill uppnå. Ställningstaganden som formas i möten och samtal. 

För snart tio år sedan arbetade jag på en förskola i en grupp med de yngsta barnen.  Med Olles hjälp gjorde jag en film om hur vi på avdelningen arbetade med läsning. Samma dag som jag mötte grannen råkade Olle hitta filmen på datorn. Jag blev faktiskt imponerad över vilket bra arbete jag och mina två kolleger gjorde. Jag insåg vilken bra miljö vi skapade för barnen genom ett noga genomtänkt arbete och en stor tro på barnens förmåga och kompetens. 

Nobelpristagarna har inte fått något gratis eller som man brukar säga “glidit på en räkmacka”. Trots många misslyckanden, skeptiska människor och ekonomiska svårigheter har de fortsatt sitt arbete. De har haft en tro och förvissning om att deras arbete ska leda till något bra för allt och alla på jorden.

De är förebilder inom sina olika genrer och som människor. 

Nu menar jag ju inte att alla barn ska växa upp i tron att de ska få Nobelpris.

 Men sist i vår film så sitter alla barnen i en cirkel på golvet med varsin bok i knät. Speakerrösten säger: “Kanske de till och med går med i en bokcirkel.”  Det kunde ju vara en bra start i alla fall. 

Kram Inger 

I texten finns det inlagt länkar där man kan få veta mer om intressanta saker som tas upp eller nämns i bloggen. Länkarna är fetstilade och är understrukna (det sistnämnda kan variera beroende på webbläsare)