Borta

Hej!

Måndag igen och jag ska förbereda mig för bloggskrivandet. Jag har naturligtvis skapat en massa måsten och ritualer kring skrivandet. Jag går ju in i min skrivarroll och det kräver ett visst mått av koncentration vilket förenklas av att jag gör som jag brukar. Varför krångla till ett vinnande koncept?

Morgonen har ägnats åt att samla tankarna kring innehållet i dagens alster. För en gångs skull har jag inte varit uppe i natt och skrivit ner tankar vilket gör att det kommer att kännas lite extra spännande när jag sätter mig framför datorn. Men innan jag sätter mig så ska det som sagt förberedas. Det innebär bland annat att jag plockar fram en ”fusklapp” på vilken det står hur jag ska hantera datorn. Lappen ligger som den alltid gjort på ett bestämt ställe eller inte! Den går nämligen inte att finna! Eftersom jag har skrivit ett antal inlägg och alltid gör på samma sätt så borde det ju varar hur enkelt och självklart som helst att bara göra som jag brukar. Men se, så enkelt låter sig saker och ting icke göras! Jag tycker att fingrarna av sig själva trycker på tangenter som de brukar trycka på men ve och fasa! Det ser inte ut som det brukar på skärmen.

När jag letade efter min fusklapp så hittade jag så klart en massa annat bra att ha som till exempel små lappar med visdomsord. Så nu kommer här lite visdom att ta med sig under dagen.

Det finns inga misstag. Det enda som existerar är våra önskningar, våra handlingar och de konsekvenser de medför. Det är bara händelser och hur vi handskas med dem och vad vi lär oss genom att handskas med dem,” Elisabeth GeorgeNär ingen ser”. Och som många andra kloka har sagt, det handlar om att ha tålamod både med sig själv och andra.

Så nu blir det inga reflektioner kring veckans garderobsrensning, väninnesamvaro, nationaldagsfirande, bus med barnbarn, semesterdagar eller Eu-röstning.

Så kan det bli ibland enligt Elisabeth George och det är helt ok.

Nu tar jag till plan B kallad Olle så att saker blir som de brukar vara!

Kram Inger

I texten finns det inlagt länkar där man kan få veta mer om intressanta saker som tas upp eller nämns i bloggen. Länkarna är fetstilade och är understrukna (det sistnämnda kan variera beroende på webbläsare)